Bizi arayın: +(90) 506 067 48 01
Ptesi - Cuma: 08:00 - 18:00

Zemin Etüdü Nedir?

  • 16 Nisan, 2020

Zemin Etüdü, yeraltı katmanlarının lokasyonlarını, ne durumda olduklarını, ne tür jeolojik yapılardan oluştuklarını, katmanların hangi derinlikte olduğu ve kalınlıkları, kayaçların yoğunluğu, elektriğe karşı özdirençlerini, katmanların sismik hızlarını ve ortamlar arası ivmeleri, yeraltı suyu derinliği ve tabakaların devimsel parametrelerini, deprem esnasında sergiledikleri duruşları tespit amacıyla yapılan analize zemin etüdü denir.

Zemin Etüdü yapmanın amacı, ilgili arsanın / alanın yapı öncesinde gerekli analizlerini yapmaktır. Bu analizler ile o bölgenin kayaç yapısına, bu kayaçların deprem karşısında gösterdiği duruşa, bahse konu bölgenin fay hattında olup olmadığını veya fay ile olan mesafesininin belirlenmesi gibi etkenler nedeniyle önemlidir. O bölgede yapılan sondajlar ile çeşitli derinliklerden örnekler alınarak kayaç tipleri tespit edilerek, zeminin sertliği, sui le etkileşime girildiğinde verdikleri tepkiler, yeraltı suyu bulunup bulunmadığı gibi veriler de öğrenilmektedir. Bu veriler ışığında alanın inşaata elverişli olup olmadığı belirlenmektedir.

ZEMİN ETÜDÜ NASIL YAPILIR ?

Zemin etüdü, yapılacağı amaca göre farklı yöntemler ile yapılmaktadır. Bu yöntemlere istenen veriler yön vermektedir. En önemli yöntemlerin başını ise “ Sismik, Elektrik, Manyetik, Elektromanyetik, Gravite ve Radyoaktivite gibi uygulamalar çekmektedir.  

*İlk once zemin etüdü gereken / istenen arazi incelenerek jeolojik ve jeoteknik bakımdan zeminin özellikleri belirlenir.

*İlgili alana sondaj çalışmaları yapılarak numuneler alınır ve analiz için üniversitelerin Jeoloji Müh. Bölümlerine veya laboratuvarı bulunup analiz yeteneği olan firmalara numuneler gönderilir.

*Yeraltı radarları sayesinde mevcut yapılar belirlenir.

Zemin Etüdü Çeşitleri Nelerdir?

  • Sulu sistem neticesinde gerçekleştirilen zemin sondajları
  • Karotlu ve-veya karotsuz numune tespiti
  • Kırıntı numune edinimi
  • Deneme çukurunun açılması
  • Arazi ve laboratuvar deneylerinin gerçekleştirilmesi
  • Jeoteknik değerleme ve projelendirme faaliyeti